ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ\r\n1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού:\r\nΗ HOT HOT Burger Bar, περαιτέρω «ο Διοργανωτής», προκηρύσσει\r\nδιαγωνισμό (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω\r\nτης εταιρικής σελίδας www.facebook.com/hothot.barburger στο Facebook\r\n(περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος»).\r\nΟι όροι συμμετοχής κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού θα είναι\r\nαναρτημένοι στην εταιρική ιστοσελίδα www.facebook.com/hothot.barburger\r\nστο Facebook. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους\r\nπαρόντες Αναλυτικούς Όρους του Διαγωνισμού, εφόσον αυτό κριθεί\r\nαπαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των\r\nπαρόντων Αναλυτικών Όρων και θα ισχύει από την δημοσίευση των\r\nτροποποιημένων όρων στην εταιρική ιστοσελίδα.\r\n2.Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν γίνει εντός των χρονικών\r\nορίων που ορίζονται με τους παρόντες, Πέμπτη 25 Αυγούστου 2016 στις\r\n12:00μμ μέχρι και την ημέρα Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016 στις 23:00 μμ.\r\nΔεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό συμμετοχών των διαγωνιζομένων.\r\nΣυμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω περίοδο δεν θα\r\nλαμβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.\r\n3.Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό\r\nπρόσωπο που είναι κάτοικος Ελλάδος, εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το\r\nδέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική\r\nικανότητα. Πρόσωπα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, τα οποία έχουν\r\nσυμπληρώσει, όμως, το δέκατο τρίτο (13ο) έτος της ηλικίας τους, μπορούν\r\nνα συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό, εφ’ όσον έχουν συναινέσει προς τούτο\r\nοι έχοντες κατά νόμο την επιμέλεια αυτών. Πρόσωπα που δεν έχουν\r\nσυμπληρώσει το δέκατο τρίτο (13 ο ) έτος της ηλικίας τους δε μπορούν να\r\nσυμμετάσχουν στο Διαγωνισμό. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό\r\nπροϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων καθώς και των όρων\r\nχρήσης του FACEBOOK, καθώς και οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας\r\nχρησιμοποιείται για την συμμετοχή και την διενέργεια του Διαγωνισμού. Θα\r\nπρέπει σε κάθε περίπτωση να μπορούν οι συμμετέχοντες να αποδείξουν την\r\nορθότητα των στοιχείων τους με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας.\r\n4.Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων: Εξαιρούνται ρητά οι εργαζόμενοι του\r\nδιοργανωτή καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού.\r\n5. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:\r\nΗ διαδικασία συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχει ως εξής:\r\nΟ χρήστης για να συμμετάσχει στον διαγωνισμό καλείται να κάνει «Like»\r\nκαι «Share» στην σελίδα www.facebook.com/hothot.barburger στο\r\nFacebook, αν δεν είναι ήδη “fan” της σελίδας αυτής. Επίσης, του ζητείται η\r\nάδεια να δημοσιοποιηθεί στο profil του η συμμετοχή του στο διαγωνισμό.\r\n6. ΔΩΡΑ-ΕΠΑΘΛΑ\r\nΤα δώρα του Διαγωνισμού (περαιτέρω τα «Δώρα») είναι τα εξής:\r\nΑ) Μεταφορικά για 20 άτομα στην Σαντορίνη\r\nΒ) 2ημερη διαμονή σε ξενοδοχείο******\r\nC) Διπλή πρόσκληση για το after party\r\nΤα παραπάνω δώρα είναι προσωπικά, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε\r\nάλλα πρόσωπα ούτε μπορούν να πωληθούν ή να εξαργυρωθούν. Τα δώρα\r\nδεν αντικαθίστανται με άλλα αντικείμενα. Ο Διοργανωτής διατηρεί το\r\nδικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τα δώρα με άλλα δώρα ίσης αξίας\r\nΓια την παραλαβή του κάθε δώρου, ο νικητής υποχρεούται να βεβαιώσει την\r\nταυτότητά του, επιδεικνύοντας διαβατήριο ή αστυνομική ταυτότητα. Το\r\nόνομα και επίθετο που αναγράφονται στην ταυτότητα πρέπει να συμπίπτουν\r\nμε αυτά που ο χρήστης καταχώρησε στην εφαρμογή. Σε περίπτωση που το\r\nδώρο κερδίσει ανήλικος για την παραλαβή του είναι απαραίτητη η παρουσία\r\nτου έχοντος την επιμέλειά του ή έγγραφη συναίνεση αυτού.\r\n7. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ\r\nΓια τους συμμετέχοντες του διαγωνισμού θα διεξαχθεί αντίστοιχα από μία\r\nκλήρωση, την 20 η Σεπτεμβριου 2016 και ώρα 12:00 π.μ., στο γραφείο και\r\nπαρουσία δύο εκπροσώπων του διοργανωτή. Η επιτροπή θα συνεδριάσει\r\nτην Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:30 π.μ., στο γραφείο της\r\nδιοργανώτριας εταιρίας , για να ελέγξει την εγκυρότητα των συμμετοχών\r\nτων νικητών του διαγωνισμού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και θα\r\nαναδείξει ένα (1) νικητή και ένα (1) επιλαχόντα, όπως αυτό ορίζεται στο\r\nάρθρο 6, του διαγωνισμού.\r\nΣτην κλήρωση αυτή θα λάβουν μέρος όσοι χρήστες έχουν έγκυρες\r\nσυμμετοχές.\r\nΩς «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό,\r\nη οποία έχει υποβληθεί σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στο\r\nάρθρο 5 ανωτέρω και έχει γίνει αποδεκτή από την ανωτέρω επιτροπή.\r\nΤα ονόματα των νικητών, που θα αναδειχθούν στις 20-09- 2016, θα\r\nδημοσιευθούν το αργότερο έως και την 20-09- 2016 στη σελίδα της\r\nΕταιρείας: https://www.facebook.com/hothot.barburger\r\n8. Ενημέρωση για την κατακύρωση-Παράδοση Δώρων: Ο νικητής που έχει\r\nκερδίσει το δώρο που αναγράφεται παραπάνω θα ειδοποιηθεί μέσω inbox. Ο\r\nνικητής, αφού ενημερωθεί κατά τα ανωτέρω σχετικά με την ανάδειξη του\r\nως νικητής, θα παραλάβουν ένα e-mail, στο οποίο θα πρέπει να\r\nσυμπληρώσουν τα υποχρεωτικά πεδία (ήτοι, Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση,\r\nΤ.Κ., Πόλη, Τηλέφωνο) και να το αποστείλουν εντός 10 ημερών από την\r\nημέρα που ενημερώθηκαν ότι αναδείχθηκαν νικητές, για να αποδεχθούν το\r\nδώρο τους, έτσι ώστε «ο Διοργανωτής» να επικοινωνήσει μαζί τους για να\r\nκανονιστεί η ημερομηνία και ώρα παραλαβής του δώρου τους από τα\r\nγραφεία του Διοργανωτή.\r\nΣτην επικοινωνία αυτή «ο Διοργανωτής» θα ζητήσει τα ελάχιστα προσωπικά\r\nδεδομένα του (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο), προκειμένου να\r\nκαταστεί δυνατή η αποστολή του δώρου. Μετά από αυτή την ημερομηνία τα\r\nδώρα θα διατεθούν κατά την απόλυτη κρίση του Διοργανωτή.\r\nΣε περίπτωση που από την ανωτέρω επιτροπή κριθεί ότι η συμμετοχή\r\nκάποιου νικητή δεν ήταν έγκυρη ή σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής\r\nτου Διαγωνισμού δεν αποστείλει εντός της ανωτέρω 10ημέρου προθεσμίας\r\nτο ανωτέρω αναφερόμενο e-mail με συμπληρωμένα τα υποχρεωτικά\r\nστοιχεία που ανωτέρω αναγράφονται καθώς και αποδοχή του δώρου του ή\r\nδηλώσει ρητά ότι δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να\r\nυπογράψει βεβαίωση παραλαβής αυτού, ή αρνηθεί να επιδείξει δημόσιο\r\nέγγραφο από το οποίο να προκύπτουν στοιχεία της ταυτότητάς του, το\r\nπρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού δώρου, και\r\nστη θέση του θα καλείται ο πρώτος κατά σειρά αναδειχθείς επιλαχών\r\nσύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στον Όρο 7.\r\n9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ\r\nΥπό την επιφύλαξη των οριζομένων κατωτέρω η στο πλαίσιο του\r\nΔιαγωνισμού επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα λάβει χώρα ως\r\nακολούθως:\r\nΜε τη συμμετοχή τους οι νικητές παρέχουν τη ρητή ειδική συγκατάθεσή\r\nτους στο Διοργανωτή για την προβολή του Διαγωνισμού και των νικητώ\r\nστον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και τα ΜΜΕ ή το Internet. Ο\r\nΔιοργανωτής επιφυλάσσει εις εαυτόν το δικαίωμα να δημοσιεύσει και\r\nχρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς τα ονόματα των νικητών. Κατά\r\nτην παράδοση του δώρου ο Διοργανωτής δικαιούται να ζητήσει από τους\r\nνικητές την υπογραφή σχετικής δήλωσης συναίνεσης.\r\nΜε την συμμετοχή στον Διαγωνισμό, ο διαγωνιζόμενος συναινεί\r\nανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σε\r\nοποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού ή και μετά το πέρας αυτού. Τα εν\r\nλόγω προσωπικά δεδομένα, που αποστέλλουν οι διαγωνιζόμενοι, θα\r\nαποθηκευτούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με\r\nαυτοματοποιημένες ή / και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους, προκειμένου\r\nνα καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Τα δεδομένα αυτά θα\r\nδιαγραφούν μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού.\r\nΚάθε συμμετέχων στον διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα\r\nπλαίσια των χρηστών συναλλακτικών ηθών και σύμφωνα με τους όρους\r\nχρήσης του facebook. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Διοργανωτής διατηρεί\r\nτο δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να προβεί σε κάθε νόμιμη\r\nενέργεια.\r\nΟ Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται και σε περίπτωση τυχόν διακοπής ή\r\nπροβλήματος κατά την διεξαγωγή του διαγωνισμού, λόγω κακής\r\nλειτουργίας του ιστοχώρου του Facebook.\r\nΕξυπακούεται ότι οι χρήστες δεν θα δικαιούνται οιασδήποτε αμοιβής ή\r\nαποζημίωσης ή οποιασδήποτε άλλης παροχής για την ανωτέρω\r\nαναφερόμενη δημοσίευση κλπ., καθώς και για οποιαδήποτε διαφημιστική\r\nεκμετάλλευση του Διαγωνισμού από το Διοργανωτή.\r\n10. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά\r\nτου Διοργανωτή, ή της περιουσίας τους, συμπεριλαμβανομένων των\r\nδικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η συμμετοχή στο\r\nΔιαγωνισμό, συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη απαλλαγή από κάθε ευθύνη\r\nτων διευθυντών, υπαλλήλων και γενικά κάθε απασχολούμενου προσώπου\r\nστο Διοργανωτή.\r\n11. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, καθώς και τη διανομή των δώρων, κατά\r\nτα ανωτέρω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή έναντι των\r\nσυμμετεχόντων παύει να υφίσταται.